Home
Product Catalog
Gioi thieu Cong ty
Mosquito Net - Man Tuyn
News
Contact Us

Mosquito Net - Man Tuyn 

Rectangular net made by high quality polyester yarn, size 130*180*150cm, 160*180*150cm, 190*180*150cm, 156 or 232 mesh/sqinch, 28g-30g/sqm ( 75D/36f ), 40g/sqm ( 100D/36f ). Mosquito net can be treated with  Permathrin 50EC and maintain effectively again mosquitoes in 6 months.

Man tuyn chu nhat kho 130*180*150cm, 160*180*150cm, 190*180*150cm, mat do lo 156 hoac 232 mesh/sqinch, trong luong 28-30g ( voi soi 75D/36f ), 40g/sqm ( voi soi 100D/36f ). man tuyn co the tam thuoc Permathrin 50EC giup duy tri hieu qua diet muo trong vong 6 thang.

Diệt trừ các loài muỗi truyền bệnh sốt rét, sốt xuất huyết Hoạt chất: Permethrin ..................................... 500 g/l Đóng chai: 1 lít
Detail information:
Hướng dẫn sử dụng

- Impregnated - Tẩm mùng

Liều khuyến cáo của Viện SR-KST-CT TW

- Mùng tuyn

- Mùng vải

- Mùng tuyn

- Mùng vải

6,6 ml/694,3 ml (nước)

6,6 ml/694,3 ml (nước)

3,6 ml/346,4 ml (nước)

3,6 ml/346,4 ml (nước)

Mùng đôi

(16,5m2)

Mùng đơn

(9m2)

Home  |  Product Catalog  |  Gioi thieu Cong ty  |  Mosquito Net - Man Tuyn  |  News  |  Contact Us  |  Sitemap  |  Mobile Version
  English     简体版     繁體版

Powered by DIYTrade.com  Build your FREE website !
Find Best Price For China Products !

HomeContact UsSitemap